Dopis pro tebe… #9

Jana Abrlová, Dopis pro tebe...

Vnímala jsi ten pocit, když jsi vypadla z toho nesmírného koloběhu nánosů tíživé energie?

Vzpomeň si na to. Celé tvé tělo bylo plné energie, zdraví a radosti. Jen si vzpomeň na ten pocit, který byl uvnitř tebe a ty jsi cítila jedno – absolutní svobodu. To je to ono, dětská energie, která je svobodná, nezávislá a uvolněná.

Má, krásná bytosti, vymaň se z toho podsvětí strachů, flustrace a od neskutečně tíživých závislostí. Dýchej, vnímej… relaxuj. Tvé tělo se stává uvolněné a díky tomu vnímavé.

Máš to ukryté v sobě. NEBOJ SE… není jediný důvod pochybovat. Držím tě za ruku, překroč ten pomyslný práh, čekáme tě na jeho druhém konci.

Jsi nekonečná.

S láskou a objetím

Jana  a Andělé

description